Krakowska Akademia Gimnastyki

Rekrutacja

- Prosimy aby do grup zaawansowanych zgłaszały się osoby, które już do nich uczęszczały bądź dostały zgodę od trenerów; - prosimy o wybór drugiej grupy w przypadku zapisu dwa razy w tygodniu

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zapisać się na zajęcia do Krakowskiej Akademii Gimnastyki.

Wybierz wiek uczestnika

Wybór grupy

Grupa 2 (opcjonalna - zajęcia dwa razy w tygodniu)

Dane dziecka

Skąd dowidziałeś/aś się o naszym klubie?

Dane rodzica / opiekuna prawnego

Dane drugiego rodzica / opiekuna prawnego (opcjonalne)

pokaż
Oświadczam, że akceptuję treść Regulaminu uczestnictwa w zajęciach.
Oświadczam, że akceptuję Politykę prywatności.
Oświadczam, że zgłaszany uczestnik nie ma przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach sportowych.
Wyrażam zgodę na udostępnianie wizerunku w celach marketingowo-reklamocyjnych.
Przyjmuję do wiadomości, że Krakowska Akademia Gimnastyki nie ubezpiecza uczestników zajęć. Ubezpieczenie jest indywidualną decyzją uczestników.

Informacja od Administratora Twoich danych:

Administratorem danych osobowych jest Krakowska Akademia Gimnastyki Leon Biskup z siedzibą w Zielonki (32-087) przy ul. ul. Wzorowa 10 . Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu obsługi i realizacji usług świadczonych przez Organizatora.
Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 5 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.